SOLE COMMERCE

  • KRIPTIRANE MEMORIJE

    sve vrste kriptiranih memorija

  • METEO STANICE

  • KAMERE SPECIJALNIH NAMJENA

  • SISTEMI ZAŠTITE

  • TERMOVIZIJA

  • NOVAERUS

    pročišćivači zraka

TERMALNE KAMERE

Termalne kamere različitih prikaza, u različitim spektrima boja, analogne i digitalne odnosno i analogne i digitalne. Mogućnost prikaza termalne i „obične“ slike tj. korištenje dualnih kamera s CCD i termalnim senzorom.
• Na temelju topline promatranog objekta se stvara slika
• Najveća prednost rad u uvjetima smanjenog ili nikakvog svijetla, kiše, snijega, dima, magle...
• Nadzor nad velikom površinom samo jednom kamerom te pokrivanje udaljenosti i do nekoliko desetaka kilometara
PRIMJENA
• Željeznice
• Pomorske luke
• Zrakoplovne luke
• Gradilišta
• Granice
• Stadioni
• Javne površine
• Morske i riječne površine
• Šume
• Mostovi
• Rudnici
• Nadgledanje zgrada
• Nadgledanje električnih kablova i instalacija te dalekovodnih kablova