SOLE COMMERCE

  • KRIPTIRANE MEMORIJE

    sve vrste kriptiranih memorija

  • METEO STANICE

  • KAMERE SPECIJALNIH NAMJENA

  • SISTEMI ZAŠTITE

  • TERMOVIZIJA

  • NOVAERUS

    pročišćivači zraka

VATRODOJAVA

fire alarms
Provođenje mjera zaštite od požara kao i ispravnost, periodičko održavanje i servisiranje sistema za dojavu požara zakonska su obaveza vlasnika odnosno korisnika prostora. Uspješno rješavamo vatrodojavnu zaštitu objekta bilo koje veličine, jednako kao i objekte posebnih zahtijeva.

Ponuda obuhvaća klasične i adresabilne vatrodojavne centrale i detektore s kojima možemo realizirati bilo koji projektni zadatak. Blagovremena detekcija požara, kvalitetna, brza i pouzdana signalizacija o pojavi požara i efikasno upravljanje sistemima za gašenje požara omogućavaju da se Vaša imovina zaštiti koliko god je to moguće.

Sistemi dojave požara u objektu ili lokalni sistemi dojave požara omogućavaju zvučnu, govornu ili svjetlosnu signalizaciju kao rezultat automatske detekcije dima, ručne dojave ili dojave sa sistema za gašenje požara kao npr. sprinkler sistema.

Zahtjevi navedenih sistema determinirani su različitim faktorima kao što su veličina ili tip objekta. Neke tipične značajke koje se nalaze u tim sistemima, a nisu ograničene govornom evakuacijom, uključuju i komunikaciju sa zaštitarskim centrom te grafički prikaz dojave.

Da bismo obezbijedili pouzdanost sistema i da bi se sigurnost povećala, korisnicima nudimo kompletan inženjering u ovoj oblasti:
- izrada elaborata o procjeni ugroženosti objekta;
- projektovanje tehničkog rješenja;
- isporuka opreme;
- izvođenje radova;
- pružanje konsalting usluga;
- održavanje sistema dojave požara u garantnom i vangarantnom roku.