SOLE COMMERCE

  • KRIPTIRANE MEMORIJE

    sve vrste kriptiranih memorija

  • METEO STANICE

  • KAMERE SPECIJALNIH NAMJENA

  • SISTEMI ZAŠTITE

  • TERMOVIZIJA

  • NOVAERUS

    pročišćivači zraka

PLINODOJAVA

 

 

Sustavi za detekciju plina najčešće se koriste za ugradnju u plinske kotlovnice kako bi pravodobno detektirali i signalizirali istjecanje plina, te tako spriječili mogući štetni događaj po ljude i građevinu.
Postoje i druge primjene ovakvih sustava. Na primjer detekcija ugljičnog monoksida u zatvorenim garažama koji u visokim koncentracijama može biti smrtonosan za ljude. Po istom principu moguća je i ugradnja u stambene objekte. Bilo u svrhu detekcije istjecanja plina (npr. kod štednjaka) i opasnosti od eksplozije, bilo u kupaonice sa plinskim bojlerima u svrhu prevencije trovanja ugljičnim monoksidom.