SOLE COMMERCE

  • KRIPTIRANE MEMORIJE

    sve vrste kriptiranih memorija

  • METEO STANICE

  • KAMERE SPECIJALNIH NAMJENA

  • SISTEMI ZAŠTITE

  • TERMOVIZIJA

  • NOVAERUS

    pročišćivači zraka

LOKACIJA I KONTAKT

SOLE COMMERCE d.o.o.

Ante Topića Mimare 49
10000 ZAGREB

Tel/Fax : +385 1 37 34 500
              +385 1 37 34 792

MB: 0379166, OIB: 83079231626

Žiro račun: kod Raiffeisen banke
Broj računa: 2484008-1102850621 

Mail: info@sole-commerce.com

Ispis