SOLE COMMERCE

  • KRIPTIRANE MEMORIJE

    sve vrste kriptiranih memorija

  • METEO STANICE

  • KAMERE SPECIJALNIH NAMJENA

  • SISTEMI ZAŠTITE

  • TERMOVIZIJA

  • NOVAERUS

    pročišćivači zraka

Mobilna wireless 3G/4G UMTS-HSUPA kamera sa jakim motornim zoom-om

gob

•  Kamera nove generacije
•  Kompletna primjena u svim segmentima naprednih sustava video    nadzora
•  Prijenos putem data SIM kartice mobilnog operatera
•  Nema potrebe za infrastrukturom
•  Osnova za sve napredne sustave video nadzora gdje se uz potrebnu   softversku analitiku prilagođava svim zahtjevima i potrebama korisnika
•  Ogromno područje pokrivanja – zamjena za cca 30 običnih   konvencionalnih kamera
•  Primjena – nadzor i štićenje prometa, raskrižja, kružnih tokova,   vijadukata, mostova, tunela, željeznica, zračnih luka, pomorskih luka,   gradilišta,gradova, udaljenih i izdvojenih lokacija, teško dostupnih   lokacija, vozila, objekata , raznih institucija , zaštita škola, povećanje   sigurnosti građana poglavito djece oko škola i vrtića, zaštita i povećanje   sigurnosti građana u prometu a poglavito djece i sl.